Uskomme aitoon paikalliseen sopimiseen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin

Haluamme tuoda näkyväksi paikallisen sopimisen kulttuurin yrityksissä ja kehitää sitä yhdessä. Paikallisessa sopimisessa piilee edelleen valtavaa potentiaalia.

Ensisijaisesti materiaalin tarkoituksena on toimia käytännön läheisinä työkaluina työpaikoille paikalliseen sopimiseen ja  työaikojen suunnitteluun eri tarpeita vastaavasti.

Tämä sivusto on Kemianteollisuus ry:n, Teollisuusliitto ry:n, Ammattiliitto Pro ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n yhteinen sivusto.

Kemian alojen liitot ovat mukana innostamassa kemianteollisuuden ja lähialojen yli 350:tä työpaikkaa ja noin 40 000:ta palkansaajaa mukaan Suomen Olympiakomitean Suomi – toimintakykyinen kansa ja maa -kampanjaan. Liittojen tavoitteena on, että kaikki pysyvät hyvässä henkisessä ja fyysisessä kunnossa töissä ja vapaa-ajalla.

Tukea ja materiaaleja paikalliseen sopimiseen

Paikallinen sopiminen

Paikallinen sopiminen antaa mahdollisuuksia kehittää toiminnan joustavuutta ja toimintatapoja. Toimintatapojen kehittäminen paran­taa yksikön tuottavuutta ja kannattavuutta. Neuvottelukulttuuri, innostuminen ja sitoutuminen tavoitteisiin kasvavat, kun muutos­ta tehdään yhdessä. 

Paikallista sopimista tukemaan on kirjoitettu liittojen yhteinen paikallisen sopimisen opas.

Tutusta paikallisen sopimisen yksityiskohtiin.

Työpaikan sparraustilaisuudet

Sopimusosapuolten yhteiset sparraustilaisuudet yritysten neuvotteluosapuolille paikallisen sopimisen edistämiseksi. Tilaisuuden tarkoituksena on tavoittaa kaikki Kemianteollisuus ry:n jäsenyritykset ja luoda perusta työpaikkatason sopimiselle alalla.

 Sparraustilaisuuksissa voidaan purkaa yhteistyön tasomittauksen tuloksia. 

Tilaa sparraustilaisuus työpaikallesi.

Työyhteisön tasomittari

Yhteistyö luo perustan paikallisen sopimiselle. Liitot ovat lyhteistyössä luoneet paikallisen sopimisen tasomittarin työpaikoille. Mittarin avulla työpaikat voivat arvioida työpaikkansa neuvottelukulttuurin ja yhteistyön tasoa.

Yhteistyön tasomittarin teemoina ovat toimintaympäristö, luottamus, osaaminen ja työhyvinvointi.

Tutustu yhteistyön tasomittaukseen

Työaikojen järjestäminen

Työehtosopimukset mahdollistavat monia erilaisia työaikaratkaisuja, ja paikallisella sopimisella voidaan edelleen kehittää toiminnan joustavuutta sekä toimintatapoja niin yritystä kuin henkilöstöäkin tyydyttävällä tavalla.

Parhaat tulokset uusia ja erilaisia työvuoroluetteloita laatiessa syntyvät tiiviissä yhteistyössä henkilöstön ja työnantajan edustajien kesken. Työaikamallien kehittäminen parantaa yksikön tuottavuutta ja kannattavuutta.

Tutustu työaikajärjestelyihin.

Työaikakokeilu

Onko teillä erityisiä tarpeita työaikoihin liittyen? Tarjoaako työehtosopimus teille riittävästi joustoja työaikojen suhteen? Haluaisitteko kokeilla jotain uutta ja olla edelläkävijöitä?

Liitot ovat käynnistäneet määräaikaisen hankkeen työpaikkakohtaisista työaikakokeiluista. Paikallisesti sopien kokeiluissa voidaan poiketa työehtosopimuksen työaikaa koskevista määräyksistä enintään työehtosopimuskauden ajaksi. 

Lue lisää työaikakokeilusta ja ilmoittaudu mukaan alkukoulutukseen.

Työaikalaskuri 

Kemianteollisuus ry, Teollisuusliitto ry ja Ammattiliitto Pro ry ovat kehittäneet yhteistyössä apuvälineen työaikamuotojen välisten erojen hahmottamista varten.

Työaikalaskurista löytyy esimerkkejä eri työaikamuotojen vuosikalentereista sekä viikkokierroista (TAM-välilehdet).

Lisäksi työaikalaskurista löytyy TIEDOT-välilehti, jolla voi tutkia sitä, miten siirtyminen työaikamuodosta toiseen vaikuttaa kapasiteettiin, minimihenkilömäärään sekä tunti- ja kokonaiskustannuksiin. 

Tämä nykyinen työaikalaskurin versio on vielä testivaiheessa, joten kaikki palaute laskurin toimintaa, toimivuutta ja terminologiaa koskien on tervetullutta. 
Työaikalaskuri

Vinkkipalsta

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Neuvotteleminen on oma taiteenlajinsa, johon on syytä valmistautua huolella - istuipa sitten kummalla puolen pöytää tahansa. Katso Heikki Viljan neuvot!