Nuorten oppisopimusmalli

Maailmaa muuttava kemianteollisuuden oppisopimusmalli

Kemianteollisuus haluaa tarjota nuorille monia väyliä päästä tekemään maailmaa muuttavia töitä. Keväästä 2023 lähtien kemianteollisuuden huippuosaajaksi voi opiskella oppisopimusmallilla, joka mahdollistaa työssäoppimisen yrityksissä myös alle 18-vuotiaille. Oppisopimusmallista on sovittu TES-neuvotteluissa yhdessä Teollisuusliiton kanssa ja sitä on kehitetty yhteistyönä liittojen, yritysten ja oppilaitosten kanssa.

Uuden oppisopimusmallin pilottivaiheessa on mukana neljä merkittävää kemianteollisuuden yritystä eri puolilla Suomea: Neste (Porvoon jalostamo), Nokian Renkaat (Nokia), Kemira (Oulu) ja Umicore (Kokkola). Yritykset tekevät yhteistyötä paikallisten toisen asteen oppilaitosten kanssa.

Kemianteollisuuden oppisopimusmallissa on porrastettu palkkamalli

Oppisopimusmalli mahdollistaa työssäoppimisen yrityksissä alle 20-vuotiaille. Kemianteollisuuden oppisopimusmallissa uutta on erityisesti palkkamalli, jossa palkka nousee opintojen edistymisen mukaan suoritettujen näyttökokeiden perusteella.

Työnohjaajat ohjaavat ja tukevat opiskelijan kehitystä tulevaisuuden osaajaksi

Työpaikalla opiskelijaa ohjaa valittu työpaikkaohjaaja, jonka tehtävä on valmistaa opiskelijaa työelämään. Uudessa oppisopimusmallissa kumppaniyritykset sitoutuvat tukemaan ja opettamaan konkreettiset tiedot ja taidot, joita yrityksissä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.

Oppisopimusmalli avaa ovia työelämään. Ensimmäinen vuosi opinnoista suoritetaan oppilaitoksessa, toinen ja kolmas vuosi mahdollisimman tiiviisti yrityksessä. Kumppaniyrityksessä opiskelija on työsuhteessa ja työyhteisön tasavertainen jäsen, jolle maksetaan työstä palkkaa.

Miten nuori voi hakea opiskelemaan oppisopimusmalliin?

Hakuaika oppisopimuskoulutukseen kumppaniyrityksissä alkaa tammikuussa 2023. Haku tapahtuu opiskelijan oppilaitoksen kautta.

Hakuaika oppisopimuskoulutukseen päättyy helmikuussa 2023.
Oppisopimusohjelma alkaa huhtikuun alussa 2023.

Miten yritys voi päästä mukaan oppisopimusmalliin?

Oppisopimusmalliin voidaan ottaa mukaan myös muita Kemianteollisuuden yrityksiä. Oppisopimusmallin kehittänyt työryhmä arvioi mallin toimivuutta pilotin aikana ja syksystä 2023 lähtien mallia voidaan laajentaa myös muihin yrityksiin.

Laborantit mukaan oppisopimusmalliin

Vuoden 2023 neuvottelukierroksella sovittiin oppissopimusmalli myös laboranteille.

Kemianteollisuus ry ja Ammattiliitto Pro ry nimeävät työryhmän, jossa on edustettuna pilottiyritysten neuvotteluosapuolet sekä liittojen ja oppilaitosten edustajat. Työryhmä luo toimialalle uuden työssäoppimisen mallin ammatilliseen toisen asteen koulutukseen 31.5.2023 mennessä. Uuden mallin on tarkoitus kasvattaa nuorten, 16–20-vuotiaiden, opiskelijoiden koulutus- ja työssäoppimisjaksoja kemianteollisuuden jäsenyrityksissä.

Työryhmä linjaa uuden mallin palkkaporrastuksesta opiskelijan osaamisen kehittymiseen (esimerkiksi opiskelijan osoittamiin näyttöihin tai osaamispisteisiin) osoittamiin näyttöihin perustaen ja aloituspalkkaan kiinnitetään erityistä huomiota. Malliin kuuluu myös opettajille suunniteltava koulutusjakso, jonka avulla lisätään yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten välillä. Työryhmä keskustelee yritysten, koulutuksen järjestäjien ja alan opettajien kanssa mallin toimivuudesta. Mallin valmistuttua sitä pilotoidaan ensin soveltuvissa oppilaitoksissa ja yrityksissä.

Niillä työpaikoilla, joissa nuorten oppisopimusmalli otetaan käyttöön, käydään yhdessä läpi oppisopimusoppilaan perehdyttämiskäytännöt.

Mallilla halutaan lisätä alan vetovoimaa nuorten osaajien keskuudessa, vastata työvoimatarpeeseen sekä alan hiilineutraaliuskehityksen vauhdittamaan osaamistarpeeseen.