Paikallisiin sopimuksiin liittyvien erimielisyyksien ratkaiseminen

Joskus käy niin, että osapuolet ovat erimielisiä paikallisen sopimuksen sisällöstä tai siitä mitä on sovittu.  Jos asiasta käytyjen neuvotteluiden jälkeen asiassa ei löydetä yhteistä ratkaisua, niin harkitaan, annetaanko asia liit­tojen neuvoteltavaksi. Jotta asia voitaisiin neuvotella liittotasolla, tulee työnantajan olla järjestäytynyt työnantajaliittoon.

Jos asia viedään liittotasolle hoidettavaksi, niin siinä tapauk­sessa kirjoitetaan paikallinen erimielisyysmuistio, jossa Asian kuvaus -kohtaan kirjoitetaan yhteinen näkemys kiistanalaisesta asiasta. Kohtaan Oma kanta molemmat osapuolet kirjoittavat asiasta omat näkemyksensä asiasta. Kumpikin osapuoli allekirjoit­taa erimielisyysmuistion ja osapuolet lähettävät erimielisyysmuis­tiosta kopion omaan liittoonsa. Paikallinen erimielisyysmuistio on syytä tehdä välittömästi.Joskus käy niin, että osapuolet ovat erimielisiä paikallisen sopimuksen sisällöstä tai siitä mitä on sovittu.  Jos asiasta käytyjen neuvotteluiden jälkeen asiassa ei löydetä yhteistä ratkaisua, niin harkitaan, annetaanko asia liit­tojen neuvoteltavaksi. Jotta asia voitaisiin neuvotella liittotasolla, tulee työnantajan olla järjestäytynyt työnantajaliittoon.

Jos asia viedään liittotasolle hoidettavaksi, niin siinä tapauk­sessa kirjoitetaan paikallinen erimielisyysmuistio, jossa Asian kuvaus -kohtaan kirjoitetaan yhteinen näkemys kiistanalaisesta asiasta. Kohtaan Oma kanta molemmat osapuolet kirjoittavat asiasta omat näkemyksensä asiasta. Kumpikin osapuoli allekirjoit­taa erimielisyysmuistion ja osapuolet lähettävät erimielisyysmuis­tiosta kopion omaan liittoonsa. Paikallinen erimielisyysmuistio on syytä tehdä välittömästi.