Aloittamis- ja lopettamistyö

Työntekijät ja toimihenkilöt

Aloittamis- ja lopettamistyöllä tarkoitetaan ennen säännöllisen työajan alkamista tai sen päättymisen jälkeen tehtävää työtä, jonka tekeminen on yhteydessä muiden työntekijöiden/ toimihenkilöiden säännöllisen työajan tehokkaaseen käyttöön.

Kuvaus

Yritys F:ssä osa työntekijöistä/ toimihenkilöistä tulee muita aiemmin valmistelemaan työn aloittamista ennen tuotannollisen toiminnan alkua sekä työpäivän päätyttyä osa jää suojaamaan koneita ja laitteita sekä siirtämään työvälineitä säilytyspaikkoihin. Näin mahdollistetaan muiden työntekijöiden/ toimihenkilöiden säännöllisen työajan tehokas käyttö.

Aloittamis- ja lopettamistyö sijoittuu Yritys F:ssä välittömästi ennen muiden työntekijöiden/ toimihenkilöiden säännöllisen työajan alkua sekä sen päättymisen jälkeen. Aloittamis- ja lopettamistyöt ovat töitä, joita laatunsa vuoksi suoritetaan yleensä päivittäin.

Yritys F on sopinut työntekijän/ toimihenkilön kanssa työsopimuksessa aloittamis- ja lopettamistyöstä. Tällöin työnantaja voi ilman työntekijän/toimihenkilön erikseen antamaa suostumusta teettää aloittamis- ja lopettamistyötä enintään viisi tuntia viikossa.

  • Aloittamis- ja lopettamistyö mahdollistaa sen, että työpaikan muut työntekijät/ toimihenkilöt voivat tehdä työtä koko säännöllisen työaikansa.
  • Työaikajärjestelyn avulla koneet ja laitteet ovat tuottavassa käytössä koko varsinaisen työajan.
  • Vuorotyössä aloitus- ja lopetustyö on tarpeellinen myös tietojen vaihtamiseksi työvuorojen vaihtuessa.

Huomioitavaa

Aloittamis- ja lopettamistyöstä säädetään työaikalain 17 §:n 5 momentissa: Työnantaja ja työntekijä saavat sopia, että työnantaja voi ilman työntekijän erikseen antamaa suostumusta teettää työtä, joka on välttämätöntä, jotta työpaikan muut työntekijät voivat tehdä työtä koko säännöllisen työaikansa tai joka on vuorotyössä tarpeen tietojen vaihtamiseksi työvuorojen vaihtuessa (aloittamis- ja lopettamistyö). Aloittamis- ja lopettamistyötä saa teettää enintään viisi tuntia viikossa.

Kemianperusteollisuuden, Muovituote- ja kemiantuoteteollisuuden ja Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuuden työehtosopimukset: 6 § Säännöllinen työaika, aloittamis- ja lopettamistyöt:

  • Mikäli työntekijöiden kanssa ei ole sovittu työsopimuksessa aloittamis- ja lopettamistyöstä, voidaan työehtosopimuksen perusteella sopia asiasta paikallisesti.

Toimihenkilöillä ei ole samaa kirjausta työehtosopimuksessa, eli toimihenkilöiden kanssa aloittamis- ja lopettamistyöstä tulee sopia aina kyseisen toimihenkilön kanssa, esim. työsopimuksessa. 

Kemianalan toimihenkilösopimus 22 §Ylityö, kohta 8: Milloin aloittamis- ja lopettamistöistä aiheutuu vuorokautista ylityötä, on siitä maksettava korvaus. Tämän vuoksi on tarpeellista, että paikallisesti selvitetään ne tehtävät, joissa aloittamis- ja lopettamistyötä esiintyy. Samalla tulee selvittää myös se, miten kyseessä olevat työt kussakin tapauksessa korvataan.