Vuorokautisen ja viikoittaisen työajan pidentäminen

Säännöllistä vuorokautista ja viikoittaista työaikaa voidaan työehtosopimusten mukaan paikallisesti sopimalla pidentää. Tällaisissa tapauksissa työajan tulee ennakolta laaditun työajan tasoittumisjärjestelmän mukaisesti tasoittua enintään 52 viikon mittaisella ajanjaksolla työaikamuodon (TAM) mukaiseen viikkotyöaikaan. Paikallisesti voidaan sopia enintään 12 tunnin pituisesta päivittäisestä työajasta. Viikoittaisen työajan enimmäismäärä on tällöin työehtosopimusten mukaisesti 50 tuntia.