Työaikakokeilu

Liitot ovat käynnistäneet 31.12.2025 saakka jatkuvan määräaikaisen hankkeen työpaikkakohtaisista työaikakokeiluista. Paikallisesti sopien työaikakokeiluissa voidaan poiketa työehtosopimuksen työaikaa koskevista määräyksistä enintään työehtosopimuskauden ajaksi. Osapuolten on kuitenkin kaikissa tapauksissa noudatettava työaikalain pakottavia määräyksiä. Kokeiluun on mahdollista osallistua työntekijäryhmän tai toimihenkilöryhmän tai molempien ryhmien kanssa.

Työaikakokeilu mahdollistaa

  • Ideoida uutta ja miettiä uusia tapoja työaikajärjestelyihin!
  • Kokeilun! Aina voi keskeyttää tai muuttaa sopimusta, jos huomataan, ettei toimikaan.
  • Sopia kaikesta muusta, paitsi täysin pakottavista työaikalain säännöksistä työpaikan tarpeet huomioon ottaen

Työaikakokeiluun osallistumisen edellytyksenä on osallistua alkukoulutukseen. Koulutukseen tulee osallistua sekä työnantajan edustajan että luottmusmiehen.