Vuorotyö

Vuorotyöllä tarkoitetaan työaikajärjestelyä, jossa kaksi tai useampia työvuoroja seuraa toisiaan ja jossa vuorot vaihtuvat säännöllisesti ja muuttuvat sovitussa rytmissä. Vuorojen väliin voi jäädä enintään tunnin mittainen tauko tai ne voivat olla enintään tunnin ajan päällekkäin.

Vuorotyössä tulee työvuorojen säännöllisesti vaihtua ja työntekijöillä enintään kolmen viikon pituisin ajanjaksoin ja toimihenkilöillä enintään neljän viikon pituisin ajanjaksoin muuttua. Paikallisesti voidaan sopia muuttumisajanjaksosta toisin. Työehtosopimuksen mukaan työntekijää voidaan kuitenkin sovittaessa pitää työssä jatkuvasti samassa vuorossa, ei kuitenkaan yövuorossa. Toimihenkilö voi sovittaessa työskennellä jatkuvasti samassa vuorossa.

Yksivuorotyö ei ole edellä mainitun määritelmän mukaista vuorotyötä. Yksivuorotyö on yleensä järjestetty useammaksi kuin viideksi päiväksi viikossa ja työtä tehdään työntekijäryhmissä vaihdellen siten, että vapaita ja työpäiviä sijoittuu viikon ajalle.

Keskeytyvä tai jatkuva yksivuorotyö

Tilanteessa, jossa säännönmukaisesti on tarpeellista toimia samalla vahvuudella tavanomaisen viiden työpäivän sijasta myös lauantaina tai kaikkina viikonpäivinä, on mahdollista käyttää joko keskeytyvää tai jatkuvaa yksivuorotyötä.

Kaksivuorotyö

Kaksivuorotyössä viikoittainen ja vuotuinen työaika määräytyvät samoin perustein kuin päivätyössäkin. Tavanomaisin tapa toimia kaksivuorotyössä on se, että työtä tehdään aamu- ja iltavuoroissa viitenä päivänä viikossa. Työpäiviä voi viikon aikana olla kuusi tai jopa seitsemän, jolloin on kyseessä jatkuva kaksivuorotyö.

Työaikalain mukaan yötyötä voidaan teettää riippumatta siitä, onko työ järjestetty kahteen, kolmeen tai useampaan vuoroon.

Keskeytyvä kaksivuorotyö 

(TAM 25, TAM 26)

Keskeytyvässä kaksivuorojärjestelmässä työtä tehdään viitenä tai kuutena päivänä viikossa.

Jatkuva kaksivuorotyö (TAM 27)

Kaksivuorotyön yhteydessä on myös mahdollista käyttää kaikkia niitä vuorokautisen ja viikoittaisen työajan säätelymahdollisuuksia, jotka edellä päivätyön kohdalla ovat olleet esillä.

Kolmivuorotyö 

(TAM 35, TAM 36, TAM 37)

Työskenneltäessä kolmivuorotyössä on käytettävissä oleva toiminta-aika koko vuorokausi. Viikoittaisen käyntiaikatarpeen perusteella voidaan käyttöön valita joko keskeytyvä (TAM 35 ja TAM 36) tai keskeytymätön kolmivuorotyö (TAM 37).