Keskimääräinen viikkotyöaika

Kemianteollisuuden työehtosopimusten mukaan säännöllinen viikoittainen työaika voidaan järjestää myös siten, että se on keskimäärin 40 tuntia viikossa enintään 52 viikon mittaisena ajanjaksona edellyttäen, että työtä varten on ennalta laadittu työajan tasoittumissuunnitelma vähintään ajaksi, jonka kuluessa viikoittainen työaika tasoittuu keskimäärään.

Työntekijöiden työehtosopimuksissa työajan tasaaminen voidaan järjestää myös siten, että työaika tasataan työehtosopimuksen viikoittaiseen keskimäärään päivä- yksi- ja kaksivuorotyössä enintään kalenterivuoden pituisena ajanjaksona. Tämä edellyttää, että työajan tasoittumisjärjestelmä on laadittu ajaksi, jonka aikana työaika tasoittuu keskimäärään.