Työpaikan sparraustilaisuudet

Sopimusosapuolet järjestävät yritysten neuvotteluosapuolille suunnattuja paikallisen sopimisen sparraustilaisuuksia.

Sparraustilaisuuksien tavoitteena on auttaa neuvotteluosapuolia löytämään vahvuutensa ja kehittämiskohteensa yhteistyön ja paikallisen sopimisen osalta. Samalla osapuolet voivat myös sopia jatkotoimista aikatauluineen. Sparraustilaisuuteen voidaan yhdistää myös ns. yhteistyön tasomittaus, joka ennen tilaisuutta toteutettuna auttaa keskusteluissa pääsemään kartalle siitä, miten eri osapuolet kokevat yhteistyön toimivan yrityksessä. 

Sparraustilaisuudet ovat myös oppimisen paikka liitoille paikallisen sopimisen onnistumisista, mahdollisista epäonnistumisista sekä kehittämistarpeista.

Liittojen yhdessä järjestämät yrityskohtaiset sparraustilaisuudet ovat suunnattu Kemianteollisuus ry:n jäsenyritysten neuvotteluosapuolille.

Tilaa sparraustilaisuus