Paikallisten sopimusten hallinta

Liitot suosittelevat, että pysyväisluonteiset sopimukset laaditaan kirjallisesti.

Paikallisia sopimuksia kannattaa hallinnoida kuten muitakin tärkeitä asiakirjoja ja sopimuksia, jotta viimeisin versio on helposti löydettävissä.