Paikallisen sopimuksen irtisanominen ja työehtosopimuksen umpeutuminen

Toistaiseksi voimassa olevat paikalliset sopimukset ovat irtisanottavissa kolmen kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen, ellei irtisanomisajasta ole muuta sovittu. Irtisanomiseen ei tarvita perusteluja. Irtisanomisen toimittamiseen ovat oikeutettuja ne osapuolet, jotka ovat sopimuksen allekirjoittaneet ja siten siihen sitoutuneet. Yksittäisen työntekijän kanssa tehdyn paikallisen sopimuksen irtisanominen on mahdollista työnantajan tai mainitun työntekijän toimesta.

Kun sopijapuolena on luottamusmies, ei hän sopimusta solmittaessa ole yksittäinen henkilö, vaan edustamansa henkilöstöryhmän edustaja. Näin ollen luottamusmiesvaihdosten takia on mahdollista, että sopimuksen irtisanoo eri luottamusmies kuin sen tehnyt luottamusmies. Kun irtisanomisaika päättyy, palataan noudattamaan työehtosopimuksen määräyksiä tai lainsäännöksiä.

Määräajaksi tehty paikallinen sopimus päättyy, kun määräaika umpeutuu. Tällöinkin palataan noudattamaan työehtosopimuksen määräyksiä tai lain säännöksiä. Paikallinen sopimus ei pääty automaattisesti, vaikka työehtosopimus lakkaisi olemasta voimassa.