Päivä- ja yksivuorotyö

Päivätyössä säännöllisen työajan tulee työaikalain mukaan sijoittua kello 06.00 - 23.00 väliseen aikaan. Yksivuorotyössä työaika voi olla myös pelkkää päivä-, ilta- tai yötyötä. Säännöllistä yötyötä voidaan teettää työaikalain 8 §:n 2 momentin mukaisissa tilanteissa. Yötyötä voidaan kuitenkin työehtosopimusten mukaisesti tehdä paikallisesti sopimalla muissakin kuin työaikalain 8 §:n mainitsemissa tilanteissa. Poikkeustapauksissa työnantaja voi määrätä työhön yöllä.

Työajan pituus on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Se voidaan järjestää myös keskimääräiseksi siten, että työajat tietyn aikavälin puitteissa tasoittuvat työehtosopimuksessa sovitulla tavalla edellä mainittuihin enimmäismääriin. Päivittäistä ja viikoittaista käyntiaikaa voidaan siten merkittävästi säädellä ja lisätä järjestelemällä henkilökohtaisia työaikoja edellä kerrotuissa puitteissa. Paikallisesti sopimalla säännöllistä vuorokautista ja viikoittaista työaikaa voidaan pidentää.