Porrastettu työaika

Työaikojen porrastamisella voidaan muun muassa laajentaa toimintojen palveluaikoja, valmistella paremmin tuotantolinjoja tuotantokuntoon, huoltaa laitteet tai välineet varsinaisen tuotantoajan ulkopuolella, saada tuote- ja tarvikevarastojen aukioloajat vastaamaan eri viikonpäivien erilaista kysyntää ja lisätä huomattavasti varsinaista tuotantoaikaa. Näin lisätään tehokkuutta ja tuottavuutta. Joissakin tapauksissa aloite työaikojen porrastamiseen on voinut tulla yksittäisiltä henkilöiltä ja lähteä heidän tarpeistaan. Työaikojen porrastamista säädellään työehtosopimuksissa. 

Työntekijät ja toimihenkilöt

Porrastettu työaika

Yritys B palvelee asiakkaitaan asiakaspalvelussa aikavälillä kello 6–16. Porrastetun työajan käyttöönotto on laajentanut asiakaspalvelun palveluaikoja aikaisemmasta käyttäen samaa henkilöstömäärää. Näin asiakaspalvelun tavoitettavuus on parantunut. Lisäksi työntekijät/ toimihenkilöt ovat töissä samanaikaisesti silloin, kun asiakaspalvelussa on suurin ruuhkahuippu. Työaikojen porrastamisella, eli työhöntulo- ja työstä lähtöaikojen erilaistamisella on lisätty ja optimoitu palvelu- ja tuotantoaikoja yrityksessä.

Kuvaus

Porrastetussa työajassa työajan alkaminen ja päättyminen porrastetaan. Tällä tavoin saadaan pidennettyä toiminta-aikaa sekä mahdollistetaan vastaaminen päivittäiseen muuttuvaan työvoimatarpeeseen.

Kuvassa "ENNEN" ryhmät 1 ja 2 tulevat samaan aikaan töihin kello 7. Ruokatauko on kello 10.30–11.30 ja molempien ryhmien työpäivä päättyy kello 16. Kuvassa "JÄLKEEN" työaika on porrastettu niin, että ryhmän 1 työntekijät tulevat töihin kello 6. Ryhmän 2 työntekijät tulevat töihin kello 8. Ryhmän 1 ruokatauko on 9.30–10.30 ja he pääsevät töistä kello 14. Ryhmän 2 ruokatauko on kello 11.30–12.30 ja heidän työpäivänsä päättyy kello 16. Työaikojen porrastuksella on saatu lisättyä palveluaikaa ja lisättyä työntekijöiden määrää ruuhkaiseen aikaan.

Porrastetun työajan käyttöönotto tarjoaa useita hyötyjä niin yritykselle kuin sen henkilöstölle:

  • Porrastettu työaika laajentaa toimintojen palveluaikoja.
  • Sen avulla voidaan esim. valmistella paremmin tuotantolinjoja tuotantokuntoon, huoltaa laitteet tai välineet varsinaisen tuotantoajan ulkopuolella.
  • Porrastetun työajan avulla saadaan tuote- ja tarvikevarastojen aukioloajat vastaamaan eri viikonpäivien erilaista kysyntää.
  • Lisätään huomattavasti varsinaista tuotantoaikaa, joka lisää tehokkuutta ja tuottavuutta
  • Tilojen ja laitteiden hyödyntäminen tehokkaammin.
  • Voidaan huomioida työntekijöiden/ toimihenkilöiden eri työaikatoiveet sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovitus.

Huomioitavaa

Kemianperusteollisuuden, Muovituote- ja kemiantuoteteollisuuden ja Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuuden työehtosopimukset: Voidaan toteuttaa työnantajan työnjohto-oikeuden nojalla huomioiden työvuoroluettelon ilmoitusajat (6 § Työaika).

Kemianalan toimihenkilösopimus: 12 § työaika päivä- ja yksi- ja kaksivuorotyössä kohta 3. Porrastettu työaika.    

Ruokailutauoista voidaan niin työntekijöiden työehtosopimusten (10 § Päivittäinen lepoaika) kuin kemianalan toimihenkilösopimuksen (20 § Lepoajat ja viikkolepokorvaus) mukaan sopia, että se on tunnin sijasta puoli tuntia. Päivätyössä voidaan myös sopia, että työntekijällä/toimihenkilöllä ei ole ruokailutaukoa, vaan hänelle varataan tilaisuus ruokailuun työpäivän keskivaiheilla.