Työelämän kemiaa -podcastit

Työelämän kemiaa -podcastsarjassa keskustellaan työelämästä, työhyvinvoinnista, turvallisuudesta ja kemian alan mahdollisuuksista. Sarjassa haastatellaan kemian alalla työskenteleviä henkilöitä ja alan opiskelijoita.