Verkkokoulutus perehdyttämisestä työnopastajille ja esihenkilöille 

Työehtosopimusosapuolet sopivat  työehtosopimusneuvotteluissa alan työpaikkojen käyttöön tuotettavasta verkkopohjaisesta koulutuskokonaisuudesta. Koulutus on suunnattu työpaikan esihenkilöille ja opastajille työturvallisuuslain 14 §:n mukaisesta riittävästä perehdyttämisestä ja opastamisesta työhön.

Noin tunnin kestävä koulutuskokonaisuus pitää sisällään opastussuunnitelman laatimisen, työn opastamisen ja sekä opastettavan osaamisen varmistamisen ja arvioinnin. Koulutus on mahdollista käydä yksin tai esimerkiksi siten, että työnopastaja tai työnopastajat ja esihenkilö käyvät sen yhdessä. Koulutuksessa on toiminnallisuutta, videoita ja erilaisia tehtäviä, jotka auttavat asian kertaamisessa. Kurssin päätteeksi suorituksesta voi tulostaa todistuksen ja koulutuksen voi vapaasti myös kerrata, vaikka vuoden päästä uudelleen.

Toivomme, että koulutus herättelee pohtimaan työnopastuksen merkitystä, uuden työntekijän vastaanottamista ja opastuksen eri vaiheita, jotta uudet työntekijät pääsevät hyvään alkuun työssään. Esihenkilö tietää koulutuksen jälkeen, mitä tarkoittaa työturvallisuuslain edellyttämä perehdytys ja opastaminen ja ymmärtää oman vastuunsa. Tärkeää on myös huolehtia siitä, että työnopastajan työ on mielekästä ja siihen koulutuksesta löytyy myös hyviä vinkkejä.