Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia

Kemian alojen työehtosopimuksissa annetaan hyvin mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen. Monia paikallisen sopimisen mah­dollisuuksia tulee myös lainsää-dännöstä.

Työehtosopimuksessa erikseen mainituista asioista voidaan paikallisesti sopia toisin kunkin työehtosopimuksen neuvottelu-järjestyksen mukaisesti, joko työnantajan ja työntekijän tai työnantajan ja luottamus-miehen kesken.

Työehtosopimusten kirjaukset vaihtelevat paikallisen sopimisen mahdollisuuksien osalta. Useimpien kemian alojen työehto-sopimusten lopusta löytyy erikseen vielä listaus kaikista niistä asioista, joista voi paikallisesti sopia toisin. Tähän kappaleeseen on kerätty työehtosopimuksista ja lain-säädännöstä asioita esimerkin omaisesti, joista voi sopia paikallisesti. Tarkasta omasta työehtosopimuksestasi aina paikallisen sopimisen kohdat!