Työajan järjestämisvaihtoehtoja

Työaika voidaan järjestää päivävuoroon, keskeytyvään tai jatkuvaan yksi- tai kaksivuoroon, keskeytyvään tai keskeytymättömään kolmivuoroon tai jaksotyöhön. Eri työaikamuotoja voidaan edelleen porrastaa tai järjestää keskimääräiseksi tässä kappaleessa tarkemmin kuvatulla tavalla.