Arkipyhän siirto

Työntekijät ja toimihenkilöt

Työaikajärjestely mahdollistaa pidemmän yhdenkestoisen vapaan työntekijöille ja toimihenkilöille. Tuotannolle saadaan yhdenjaksoinen käyntiaika.

Kuvaus

Yritys I:ssä on sovittu paikallisesti suurjuhlapyhäkorvauksen maksamisajankohdasta helatorstain osalta seuraavaa:

 • Yritys I maksaa helatorstaina tehdystä työstä yksinkertaisen palkan, ja antaa helatorstain jälkeisen perjantain työntekijälle/ toimihenkilölle vapaana. 
 • Suurjuhlapyhän maksamisajankohdasta toisin sovittaessa, siirtää tämä myös kyseisen suurjuhlapyhän aattona työskenteleville suurjuhlapyhän aaton korvauksen maksamispäivää.
 • Yrityksessä I katsotaan helatorstain aatoksi siis helatorstai, ja työskentelystä tältä päivältä maksetaan suurjuhlapyhän aaton korvaus työehtosopimuksen mukaisesti.

Työskenneltäessä helatorstaina saadaan yksinkertainen palkka ja perjantai vapaaksi. Työaikajärjestelyssä helatorstain aatoksi katsotaan siis helatorstai ja työskentelystä tältä päivältä korvataan suurjuhlapyhän aattokorvaus työehtosopimuksen mukaisesti.

 • Mahdollistaa pidemmän vapaan työntekijälle
 • Voidaan teettää työtä, ilman että työnteko ”katkeaa” suurjuhlapyhästä johtuen keskellä viikkoa.

Huomioitavaa

Suurjuhlapyhän maksamisajankohdasta toisin sovittaessa, siirtää tämä myös kyseisen suurjuhlapyhän aaton korvauksen maksamispäivää.

 • Yrityksessä I sovittu, että työskennellään helatorstaina ja helatorstailta maksetaan yksikertainen palkka. Perjantai on vapaa, joten helatorstain aatoksi katsotaan helatorstai.

Kemianperusteollisuuden, Muovituote- ja kemiantuoteteollisuuden ja Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuuden työehtosopimukset 22 § Suurjuhlapyhäkorvaus

Voidaan suurjuhlapyhäkorvauksen maksamisajankohdasta paikallisesti sopia toisinkin.

 • Jos suurjuhlapyhäkorvauksen maksamisajankohdasta ei paikallisesti sovittaisi toisin, maksetaan uudenvuoden-, loppiais-, pitkäperjantain-, I ja II pääsiäis-, vappu-, helatorstai-, helluntai- ja juhannus-, pyhäin-, itsenäisyys- sekä I ja II joulupäivänä klo. 6.00 lähtien 24 tunnin aikana kaikille kyseessä olevana päivänä työssä oleville 200 %:lla korotettu palkka, mihin sisältyy sunnuntaityökorotus.

Lisäksi mainittujen päivien aattoina maksetaan:

 • vuorotyössä tai säännöllisessä ilta- tai yötyössä työskenteleville suurjuhlapyhän aaton korvausta ilta- ja yövuoron ajalta 100 % ja aamuvuoron ajalta 20 % keskituntiansiosta. Korvaus ei sisällä mahdollisia yli- ja sunnuntaityökorotuksia.
 • Päivätyössä työskenteleville työntekijöille maksetaan em. aattopäivinä korotus, jonka suuruus on 20 % keskituntiansiosta työajan tasoittumisjärjestelmän mukaiselta säännölliseltä työajalta. Ylityöajalta korvausta ei makseta. Korvaus ei sisällä mahdollista sunnuntaityökorotusta.

Kemianalan toimihenkilösopimus 19 § Suurjuhlapyhäkorvaus

Suurjuhlapyhän ajankohtaa ja siitä maksettavia korvauksia voidaan paikallisesti sopien siirtää.

 • Jos suurjuhlapyhäkorvauksen maksamisajankohdasta ei paikallisesti sovittaisi toisin, maksetaan uudenvuoden-, loppiais-, pitkäperjantain-, I ja II pääsiäis-, vappu-, helatorstai-, helluntai- ja juhannus-, pyhäin-, itsenäisyys- sekä I ja II joulupäivänä klo. 6.00 lähtien 24 tunnin aikana kaikille kyseessä olevana päivänä työssä oleville 200 %:lla korotettu palkka, mihin sisältyy sunnuntaityökorotus.

Mainittujen päivien aattoina maksetaan:

 • vuorotyössä tai säännöllisessä ilta- tai yötyössä työskenteleville suurjuhlapyhän aaton korvausta ilta- ja yövuoron ajalta 100 % ja aamuvuoron ajalta 20 %:lla korotettu palkka. Korvaus ei sisällä mahdollisia yli- ja sunnuntaityökorotuksia.
 • päivätyössä työskentelevälle toimihenkilölle maksetaan em. aattopäivinä korotus, jonka suuruus on 20 %:lla korotettu palkka työajan tasoittumisjärjestelmän mukaiselta säännölliseltä työajalta. Ylityöajalta korvausta ei makseta. Korvaus ei sisällä mahdollista sunnuntaityökorotusta.